Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Prakan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 38 ราย โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 975 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ