Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สรุปได้ ดังนี้

1. วันที่เกิดเหตุ (28 กันยายน 2563) มีผู้สัมผัสสารเคมีได้รับบาดเจ็บ จำนวน 8 ราย เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพ.บางพลี ผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 20 ราย มีอาการหนัก 2 ราย

2. ที่เกิดเหตุเป็นบ้านรับซื้อของเก่า เจ้าของบ้านได้ใช้เครื่องมือเจาะถังเหล็ก ทำให้มีควันสีขาวพุ่งและฟุ้งกระจายออกมา เป็นวงกว้าง รัศมีประมาณ 20 เมตร

3. กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า ก๊าซที่รั่วไหลน่าจะเป็นก๊าซคลอรีน

4. สถานการณ์ปัจจุบัน จากการตรวจวัดคุณภาพดิน น้ำ และอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ไม่พบสารปนเปื้อนที่อยู่ในภาวะอันตรายแล้ว

5. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แนะนำประชาชนรอบๆพื้นที่เกิดเหตุดูแลสุขภาพ และให้สังเกตอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ

6. หลังการชี้แจง ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อนมั่นในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น

7. อำเภอบางพลีแจ้งว่า คาดว่าในสัปดาห์ ทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการท่านใหม่ จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ

แกลเลอรี่