Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ดูทั้งหมด
ร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

ร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศจากภาคอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

20 ต.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง ขอเรียกผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขอเรียกผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) โครงการ “๑ คน ๑ ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นั้น เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกในอําเภอพระประแดง ตําบลบางน้ำผึ้ง และอำเภอบางบ่อ ตำบลคลองนิยมยาตรา ไม่มาลงนามบันทึกข้อตกลง จึงขอเรียกผู้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ดังรายละเอียดแนบท้าย หากมีความประสงค์จะปฏิบัติงาน ขอให้มาลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป

30 มิ.ย. 63

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีปัญหาน้ำเสียในคลองป่าน้ำร้อน ซอยแพรกษา 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีปัญหาน้ำเสียในคลองป่าน้ำร้อน ซอยแพรกษา 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีปัญหาน้ำเสียในคลองป่าน้ำร้อน ซอยแพรกษา 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ขณะตรวจสอบพบฝ้าขาวบริเวณผิวน้ำ มีฟอง และมีกลิ่นเหม็น สภาพคลองตื้นเขิน สองฝั่งคลองมีบ้านเรือนหนาแน่น และมีโรงงานที่มีการระบายน้ำลงคลองดังกล่าวหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน และการขุดลอกคลองและนำตะกอนดินไปกำจัดให้ถูกหลักวิชาการ ในส่วนของตรวจสอบโรงงานในบริเวณดังกล่าวทางเทศบาลเมืองแพรกษาจะนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอีกครั้ง

16 ต.ค. 63